KPSS

Ana sayfa KPSS

2017 KPSS Lisans Türkçe Konuları

1- Sözcükte Anlam 2-Cümlede Anlam 3-Paragrafta Anlam 4-Noktalama İşaretleri 5-Yapı Bilgisi 6- Ses Bilgisi 7-Sözcük Bilgisi 8-Cümle Bilgisi 9-Yazım Kuralları 10- Anlatım Bozuklukları 11-Sözel Mantık 2017 kpss lisans türkçe konu dağılımı, 2017 kpss lisans türkçe konuları, 2017 kpss lisans türkçe soru dağılımı, kpss lisans türkçe konuları

2017 KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

1- Hukukun Temel Kavramları 2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri 3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri 5- Yasama 6- Yürütme 7- Yargı 8- Temel Hak ve Hürriyetler 9- İdare Hukuku 10- Uluslararası Kuruluşlar

2017 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

1-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2-Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri 3-Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 4-Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 5-Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası 6-Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 7-Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm 8-Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri 9-Bölgesel Kalkınma Projeleri

2017 KPSS Lisans Tarih Konuları

1-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2-Türk – İslam Tarihi 3-Osmanlı Tarihi 4-Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 5-Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri 6-XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti 7-Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi 8-Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 9-Atatürk ilke ve İnkılapları 10-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2017 KPSS Lisans Geometri Konuları

1-Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar 2-Çokgenler ve Dörtgenler 3-Çember ve Daire 4-Analitik Geometri 5-Katı Cisimler

2017 KPSS Lisans Matematik Konuları

1-Temel Kavramlar 2-Sayılar 3-Bölme ve Bölünebilme kuralları 4-Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK 5-Birinci Dereceden Denklemler 6-Rasyonel Sayılar 7-Eşitsizlik, Mutlak değer 8-Üslü sayılar 9-Köklü sayılar 10-Çarpanlara ayırma 11-Oran-orantı 12-Problemler 13-Kümeler 14-İşlem ve Modüler Aritmetik 15-Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık 16-Tablo ve Grafikler 17-Sayısal Mantık Problemleri