Ana sayfa Genel Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 16.12.2016

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı 16.12.2016

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Alınacak ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Kadro Sayısı : 3

Başvuru Tarihleri : 14.12.2016 – 28.12.2016

Başvuru Linki

Aranılan Özel Şartlar

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
(Yeni 3B Eklemeli Üretim konusunda yetiştirilmek üzere)

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 60.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

AÇIKLAMA
1-Adaylar aynı üniversiteden şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.
2-Bu kadrolara atamalar “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Ek Madde 1 hükmü uyarınca yapılacaktır.
3-Adayların bu kadrolara atamaları 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
4-İlanlara başvuracak adayların, araştırma görevlisi kadrolarına atanmaları halinde, lisansüstü eğitimlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen alanlarda yapmaları gerekmektedir.
5-İlanda belirtilen ana bilim dalında eğitimlerini sürdürmekle birlikte Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarda eğitim almayanlar lisansüstü eğitime yeniden başlamak durumundadır.

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (adaylar başvuru formunu http://www.adanabtu.edu.tradresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Bir adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

5- Lisans fotokopisi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı yüksek lisans/doktora öğrenci belgesi veya diploma fotokopileri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Resmi Lisans Transkripti (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır)

7- Yabancı Dil Belgesi fotokopisi  (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğerliliği)

8-ALES Belgesi fotokopisi

9-Resmi Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

10-Tecrübe, SGK Hizmet Döküm Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)
11- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

12- Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.Her aday bir kadroya başvuru yapabilir.

13-Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web http://www.adanabtu.edu.tr      adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BİR CEVAP BIRAK