8. Sınıf Matematik Dersleri

Ana sayfa 8. Sınıf Matematik Dersleri
8. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Verilen Pozitif Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

Bir Pozitif Tam Sayının Asal Çarpanları x, y ve z pozitif tam sayılar, a, b ve c birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere bir M pozitif tam sayısı; M = ax. by. cz  şeklinde yazıldığında a, b ve c sayılarına M pozitif tam sayısının asal çarpanları denir. 288...
8. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Ebob ve Ekok Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

Ortak Bölen x, y ve z birer tam sayı olmak üzere z sayısı hem x hem de y sayılarını tam (kalansız) bölüyorsa z sayısına x ve y sayılarının ortak böleni denir. 36 ve 45 sayılarının pozitif ortak bölenlerini bulalım. Çözüm: 36 nın pozitif bölenleri; 1, 2, 3, 4, 6,...
8. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Cebirsel ifadeler ve Özdeşlikler Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ Terim, Katsayı, Benzer Terim, Sabit Terim Cebirsel İfadelerde Toplama İşlemi Cebirsel İfadelerde Çıkarma İşlemi Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi CEBİRSEL İFADELER Konuya geçmeden önce değişken, bilinmeyen , cebirsel ifade , katsayı ve terim, benzer terim ve sabit terim kavramlarını öğrenmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Değişken Nedir : Bir sayının...

8. Sınıf Olasılık Konu Anlatımı

Önceleri yoğunlukla şans oyunlarında kullanılan Olasılık hesaplamaları bugün ise temel bilimler, ekonomi, siyaset, meteoroloji gibi birçok alanda uygulanmaktadır. Olasılık kesin olmayan olaylarla ilgilenir. Olasılık bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir.  Örneğin; bir zar atıldığında zarın yere düşeceği kesin, üst yüze hangi yüzün geleceği kesin...