7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ana sayfa 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 1 : Melek ve Ahiret İnancı

1- VARLIKLAR ALEMİ Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi varlıklar: İnsan, hayvan, bitki, ağaç, taş, gök cisimleri, toprak, su... Manevi varlıklar: Melek, şeytan, cin, akıl, sevgi, merhamet, üzüntü... Melek, şeytan ve cin, gözümüzle göremediğimiz, ancak Allah tarafından Kur'an'da varlıkları bildirildiği için inandığımız...
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 2 : Oruç İbadeti

1- RAMAZAN AYI VE ÖNEMİ Dinimizde Ramazan ayının önemli bir yeri vardır. Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilir. Bu ayda Allah'ın rahmeti, bereketi kullarına her zamankinden daha fazladır. Bu ayda yapılan ibadetler, dualar, hayırlar sahibine her zamankinden daha fazla sevap kazandırır. Ramazan ayını önemli...
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 3 : Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) İNSANÎ YÖNÜ      Hz. Muhammed (s.a.v.) de bizim gibi bir insandı. Mekke'de bir anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik dönemlerini yaşadı. Evlendi, çoluk çocuk sahibi oldu. Ömrü sona erince de vefat etti. Peygamberimiz yaşamı boyunca normal bir insanın karşılaşabileceği...
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 4 : İslam Düşüncesinde Yorumlar

KONUYLA İLGİLİ KAVRAMLAR İtikad: İnanç, iman esaslarına inanmak Fıkıh: İslam hukuku bilimi Mezhep: İslam dinindeki yorum farklılıkları, yol, yöntem Tasavvuf: İslam dinini Peygamber Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde yaşama biçimi İctihad: İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmaları Müctehid: Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimi 1. DİN VE DİN ANLAYIŞI Din: Allah...
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 5 : Din ve Güzel Ahlak

DİN GÜZEL AHLAKLI OLMAMA NASIL KATKI SAĞLAR Ahlak: Sözlük anlamı karakter, huy, yaratılış demektir. Terim anlamı ise güzel davranışlar, güzel huylar, toplumun fertlerinin uymak zorunda oldukları kurallar demektir. Dinimizde güzel ahlaklı olmaya büyük önem verilir. Peygamber Efendimizin gönderiliş amaçlarından biri de güzel ahlakı yaygınlaştırmaktır. Nitekim Peygamberimiz...
7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 6 : Kültürümüz ve Din

1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRÜN ÖGELERİ Kültür: İnsanların tarih boyunca oluşturdukları, ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin hepsine verilen isimdir. Kültürün ana ögeleri; bilim, inanç, örf, adet, sanat, din ve dildir. - Kültür, doğumdan ölüme kadar devam eden bir öğrenme yoluyla elde edilir. - Kültürü oluşturan değerler kuşaktan kuşağa...