6. Sınıf Matematik Dersleri

Ana sayfa 6. Sınıf Matematik Dersleri

Araştırmalar için Sorular Oluşturma ve Veri Toplama Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

ÖRNEKLEM : Belli bir konuda herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak gruba örneklem denir. Örnek: Çocukların ne sık arayla süt tükettiğini bulmak için okulda yapılan bir araştırmada öğrenciler örneklem grubu oluşturur. Merak edinilen konu hakkında farklı bilgi(veri) toplama yolları...

6. Sınıf Matematik Ondalık Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı

Ondalık kesirler toplanırken veya çıkarılırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama - çıkarma işleminde olduğu gibi toplama - çıkarma işlemi yapılır. Sonuç, virgüllerin hizasından virgülle ayrılır. 12, 163 + 235, 67522

6. Sınıf Matematik Ondalık Kesirleri Çözümleme ve Yuvarlama Konu Anlatımı

Ondalık Kesirleri Çözümleme Bir ondalık kesir basamak değerleri toplamı olarak yazıldığında bu gösterime ondalık kesrin çözümlenmesi denir. Çözümleme yaparken virgülün sağı kesir kısım, virgülün solu tam kısım olduğu unutulmamalıdır. 241,354 ondalık kesrini çözümleyelim. Verilen sayının yüzler, onlar, birler, onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağı mevcuttur. Buna...
6. Sınıf Kesirlerde Tahmin Konu Anlatımı

6. Sınıf Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Konu Anlatımı

6. Sınıf Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme  Konusunda Öğreneceklerimiz ¤ Kesirlerle İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme ¤ Sonucu Yaklaşık Olarak Bulma Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme Konusu ile ilgili elde edilecek olan Kazanımlar ¤ Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Bu konumuzda kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin...