6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ana sayfa 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ünite 1 : Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber: Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir. Resul: Allah'ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler. Nebi: Allah'ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler. Vahiy: Allah'ın peygamberlere mesaj göndermesi.Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son...

Ünite 2 : Namaz İbadeti

Namaz nedir: Namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı "salat" kelimesidir. Namaz; tekbir, kıyam, rüku, secde, oturuş ve selam bölümlerinden oluşan, günde beş vakit yerine getirilmesi  Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Namaz kılmak farzdır. Namaz niçin kılınır: Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmak için, sevap kazanmak için, Allah'ın verdiği...

Ünite 3 : Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)

İslamiyet doğmadan önce Arap yarımadası başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde zulümler ve haksızlıklar yaşanıyordu. Arap yarımadasında kabile savaşları, kan davaları vardı. Zengin ve güçlü olanlar, fakirleri eziyorlardı. Toplumda kölelik vardı. Kadınlara değer verilmiyordu. İnsanların çoğu taşlardan yaptıkları heykellere ve putlara tapıyorlardı. Hz....

Ünite 4 : Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

İnanç (itikat): İnanç konusu Kur'an'ın ana konularının en başında gelir. İnanç: Allahü Teala'nın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderdiği ilkelerin tamamını kalbimizle doğrulamak, dilimizle bunu söylemek ve bu ilkelerin doğru olduğunu tereddüt etmeden kabul etmektir. Tevhit: Allah'ın var ve bir olduğuna, eşinin ve benzerinin olmadığına inanmaktır. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit...

Ünite 5 : İslam’ın Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar

1. Yalan söylemek ve hile yapmak Yalan söylemek: Allah yalan söylemeyi ve ikiyüzlü davranmayı kesinlikle yasaklamıştır. Bu konuda Kur'an'da "... Yalan sözden kaçının." (Hac suresi, 30. ayet).  buyurmaktadır. Yalancı kişi toplum tarafından sevilmez. Artık insanlar kolay kolay onun sözüne inanmazlar. "Yalancının evi yanmış da kimse inanmamış" diye bir...

Ünite 6 : İslamiyet ve Türkler

1. TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU  Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları, M.S. 7. yüzyılda II. Halife Hz. Ömer zamanında gerçekleşti. Bu dönemde Müslüman Araplar fetihler yoluyla Türk sınırlarına kadar gelmişlerdi. Emeviler zamanında ise Araplar Maveraünnehir'e kadar ilerlediler. Burada Emeviler ve Türkler karşılaştı. Türkler İslam dinini daha yakından tanıma...